Àmbits

Com gestionem els recursos econòmics i el nostre patrimoni

Pressupostos

Informació relativa a les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, la seva execució durant l’any, i les dades resultants al final de l’exercici