Informes sobre els terminis de pagament

Darrera actualització: 15/12/2021 12:45 h.

La Diputació de Barcelona és l'encarregada de realitzar els informes sobre el compliment dels terminis de pagament del seu sector públic, del qual el CEMICAL en forma part.

Informes de compliment dels terminis de pagament

Paraules clau: