Pressupost inicial

Darrera actualització: 21/1/2020 10:59 h.

El pressupost general del CEMICAL és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer el Consorci, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici.

Tot seguit disposeu dels documents del pressupost del Consorci relatius a tots els exercicis des de 2016. La Diputació de Barcelona es va encarregar dels anuncis d'aprovació inicial i definitiva dels pressupostos dels ens i organismes del seu sector públic, del qual el CEMICAL en forma part, en relació amb l'exercici 2018

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016

Paraules clau: