Pressupost inicial

Darrera actualització: 13/12/2021 19:10 h.

El pressupost general del CEMICAL és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer el Consorci, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici.

Tot seguit disposeu dels documents del pressupost del Consorci relatius a tots els exercicis des de 2016. La Diputació de Barcelona es va encarregar dels anuncis d'aprovació inicial i definitiva dels pressupostos dels ens i organismes del seu sector públic, del qual el CEMICAL en forma part, en relació amb l'exercici 2018.

Exercici 2022

Exercici 2021

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016

Paraules clau: