Pressupost 2018

Darrera actualització: 21/1/2020 10:59 h.

Documentació relativa al pressupost del CEMICAL de l'any 2018. La Diputació de Barcelona es va encarregar dels anuncis d'aprovació inicial i definitiva dels pressupostos dels ens i organismes del seu sector públic, del qual el CEMICAL en forma part, en relació amb aquest exercici.

Paraules clau: