organització

Darrera actualització: 05/04/2022 - 10:44
És l'òrgan executiu del Consorci, que fa complir les directrius del president i de la Junta de Govern
Darrera actualització: 05/04/2022 - 10:43
És l'òrgan tècnic consultiu del Consorci en relació amb les actuacions de resolució de conflictes en matèria de personal.
Darrera actualització: 05/04/2022 - 10:42
El President és el representant legal del CEMICAL i en dirigeix el govern i l'administració. És designat pel Ple de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 05/04/2022 - 10:41
La Junta de Govern és l'òrgan que assumeix el govern i la direcció superior del Consorci.
Darrera actualització: 05/04/2022 - 10:40
El CEMICAL és un Consorci de caràcter local adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona i es regeix per la normativa aplicable i els seus Estatuts