organització

Darrera actualització: 25/05/2018 - 08:18
Darrera actualització: 25/05/2018 - 08:18
El President és el representant legal del CEMICAL i en dirigeix el govern i l'administració. És designat pel Ple de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 13/03/2018 - 17:33
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública
Darrera actualització: 13/03/2018 - 12:58
Darrera actualització: 13/03/2018 - 12:48