organització

Darrera actualització: 26/07/2021 - 12:40
Darrera actualització: 29/06/2021 - 11:01
Darrera actualització: 20/10/2020 - 09:57
Darrera actualització: 15/01/2020 - 16:08
És l'òrgan executiu del Consorci, que fa complir les directrius del president i de la Junta de Govern
Darrera actualització: 15/01/2020 - 11:30
La Junta de Govern és l'òrgan que assumeix el govern i la direcció superior del Consorci.