Contractes

Darrera actualització: 15/1/2020 16:07 h.
Informació sobre les contractacions del CEMICAL

A continuació es faciliten uns llistats, on consten les dades més rellevants de les diferents contractacions. Són tots de tipus menor.

Aquests llistats, en format excel i distribuïts per trimestres, permeten la interoperativitat i la reutilització de les dades i se’n pot fer un ús estadístic. S'actualitzen trimestralment.

Paraules clau: