Òrgans de govern: descripció

Darrera actualització: 14/12/2023 13:51 h.
El CEMICAL és un Consorci de caràcter local adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona i es regeix per la normativa aplicable i els seus Estatuts

Per conèixer més sobre com s'estructura, les competències i el funcionament dels òrgns de govern del CEMICAL, podeu accedir als següents enllaços:

Estructura i òrgans de govern del CEMICAL

Estatuts del CEMICAL

Paraules clau: