Junta de Mediació i Conciliació

Darrera actualització: 5/4/2022 10:43 h.
És l'òrgan tècnic consultiu del Consorci en relació amb les actuacions de resolució de conflictes en matèria de personal.

Està constituïda per un President i 4 vocals. Són designats per la Junta de Govern d'acord amb els criteris següents:

  • El president serà proposat per la Diputació de Barcelona.
  • Els 4 vocals seran proposats, respectivament, per cadascuna de les altres entitats integrades en el Consorci.

Per saber més sobre la Junta de Mediació i Conciliació, podeu accedir als Estatuts del Consorci:

Estatuts del Consorci

Paraules clau: