Junta de Govern

Darrera actualització: 20/7/2016 12:50 h.
La Junta de Govern és l'òrgan que assumeix el govern i la direcció superior del Consorci.

Està constituïda per:

- El president. El designarà la Diputació de Barcelona.

- Les vocalies. Hi haurà un total de 5 vocalies, la lliure designació i separació dels quals s'efectuarà:

  • Una de titular i una de suplent per la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Una de titular i una de suplent per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  • Una de titular i una de suplent per la Federació de Serveis Públics de la UGT.
  • Una de titular i una de suplent per la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya.
  • Una de titular i una de suplent per la Diputació de Barcelona.

No hi ha previsió en els Estatuts que contempli la percepció de dietes o qualsevol tipus de retribució per l'actuació com a membre de la Junta de Govern.

Per saber més sobre la Junta de Govern, podeu accedir als Estatuts del Consorci:

Estatuts del CEMICAL

Paraules clau: