Activitats i serveis

Darrera actualització: 13/3/2018 13:22 h.

El CEMICAL té com a finalitats essencials:

- L’estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de l’Administració local i els ens que en formen part, i la creació d’un marc de relació estable entre les persones que gestionen l’àmbit de recursos humans i les que representen el personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que permeti als agents que hi participen, compartir informació, experiències i recursos.

- La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal en l’àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.

Per assolir el compliment d’aquestes finalitats, hem dut a terme les següents activitats i serveis:

AdjuntMida
Activitats i serveis201.26 KB
Paraules clau: