Representació sindical

Darrera actualització: 13/12/2021 18:32 h.

El personal del CEMICAL prové de la Diputació de Barcelona i forma part del cens d’empleats de la corporació provincial, a efectes de les eleccions a òrgans de representació del personal funcionari i òrgans de representació del personal laboral. És per això que els representants sindicals del CEMICAL ho són els de la Diputació de Barcelona.

Representants sindicals de la Diputació de Barcelona

Paraules clau: