Licitacions

Darrera actualització: 4/3/2023 00:04 h.


Els anuncis de licitació es publiquen en els diferents diaris i butlletins oficials i també en el perfil del contractant.


Les licitacions obertes i l'estat en què es troben, així com les renúncies i desistiments, es poden consultar al Perfil de Contractant del CEMICAL. 


Totes les contractacions que efectua el Consorci són menors, de manera que només quan esdevingui necessari s'emprarà el perfil del contractant per donar a conèixer les licitacions.
Perfil del contractant del CEMICALParaules clau: