Execució 2022

Darrera actualització: 19/10/2022 09:58 h.

Estats d'execució trimestrals i modificacions pressupostàries de l'any 2022

Paraules clau: