Execució 2019

Darrera actualització: 15/1/2020 15:05 h.

Estats d'execució trimestrals i modificacions pressupostàries de l'any 2019

Paraules clau: