Execució 2017

Darrera actualització: 15/1/2020 13:21 h.

Estats d'execució trimestrals i modificacions pressupostàries de l'any 2017

Paraules clau: