Acords de Condicions de Treball i Pactes Socials

Darrera actualització: 14/12/2023 13:58 h.

Al personal que presta serveis al CEMICAL se li apliquen les condicions de treball dels empleats de la Diputació de Barcelona, fet pel qual ens remetem als Acords de Condicions de Treball i als Pactes Socials d’aquella.

Acords de Condicions de Treball i Pactes Socials aplicables al personal de la Diputació de Barcelona

Paraules clau: