Registre de grups d'interès

Darrera actualització: 9/5/2022 05:33 h.


D’acord amb el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, correspon a l'Administració de la Generalitat l'organització i gestió del Registre de grups d'interès de Catalunya.
Registre de grups d'interès de Catalunya

Paraules clau: