Registre de grups d'interès

Darrera actualització: 18/12/2023 13:35 h.

D’acord amb el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, correspon a l'Administració de la Generalitat l'organització i gestió del Registre de grups d'interès de Catalunya.

Registre de grups d'interès de Catalunya

Informació de la Diputació de Barcelona sobre el Registre de grups d'interès

Paraules clau: