Registre de contractes i licitadors i criteris interpretatius

Darrera actualització: 11/4/2020 07:55 h.


La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores.


Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.
Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya
També correspon a Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya com a òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública, l’emissió dels acords i criteris interpretatius, que publica a la seva pàgina
Informes, recomanacions, instruccions, acords i altra documentació de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de CatalunyaParaules clau: