Registre de contractes i licitadors i criteris interpretatius

Darrera actualització: 15/12/2021 12:57 h.

La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores.

Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.

Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya

També correspon a Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya com a òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública, l’emissió dels acords i criteris interpretatius, que publica a la seva pàgina

Informes, recomanacions, instruccions, acords i altra documentació de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya

Paraules clau: