Pressupost inicial

Darrera actualització: 23/11/2016 09:35 h.

El pressupost general del CEMICAL és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer el Consorci, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici.

Tot seguit disposeu dels documents del pressupost del Consorci relatius als exercicis 2017 i 2016:

Paraules clau: