Dictàmens i resolucions administratives i judicials

Darrera actualització: 29/9/2016 17:58 h.
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública

La informació que s'inclou en aquest apartat referida a les resolucions administratives i judicials serà la que sorgeixi a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És a dir, a partir de l'1 de gener de 2016.

PROPERAMENT DISPONIBLE

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora sobre el CEMICAL

Paraules clau: